cloud left
cloud right top
cloud right bottom
shape
chuyen vien social media 2
Chuyên viên Social Media 2
Dưới vai trò Chuyên viên Social Media, bạn sẽ xây dựng và triển khai các chiến lược truyền thông xã hội nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu, tương tác và phát triển. Bạn sẽ chịu trách nhiệm quản lý các tài khoản mạng xã hội, tạo nội dung hấp dẫn, phối hợp cùng các team khác để đảm bảo hình ảnh thương hiệu được truyền tải đúng với định vị trên mỗi kênh. Vị trí phù hợp với ứng viên có kinh nghiệm từ 1-2 năm.
Xem chi tiết
nhan vien ke toan 1
Nhân viên kế toán 1
Khi trở thành Nhân viên kế toán tại Hải Tiến, bạn sẽ chịu trách nhiệm hạch toán đầy đủ và chính xác các khoản thu, chi, nhập, xuất và các giao dịch khác của doanh nghiệp. Bạn cần phối hợp cùng các thành viên trong phòng Kế toán - Tài chính lập báo cáo tài chính định kỳ, đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng pháp luật thuế và kế toán. Vị trí phù hợp với cử nhân tốt nghiệp các chuyên ngành Kinh tế, Kiểm toán, Kế toán hoặc ngành học liên quan.
Xem chi tiết
chuyen vien social media 1
Chuyên viên Social Media 1
Dưới vai trò Chuyên viên Social Media, bạn sẽ xây dựng và triển khai các chiến lược truyền thông xã hội nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu, tương tác và phát triển. Bạn sẽ chịu trách nhiệm quản lý các tài khoản mạng xã hội, tạo nội dung hấp dẫn, phối hợp cùng các team khác để đảm bảo hình ảnh thương hiệu được truyền tải đúng với định vị trên mỗi kênh. Vị trí phù hợp với ứng viên có kinh nghiệm từ 1-2 năm.
Xem chi tiết
office administrator
Office Administrator
Office Administrator có nhiệm vụ quản lý các hoạt động hành chính, tài chính và nhân sự. Bạn sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ các bộ phận và nhân viên, đảm bảo văn phòng hoạt động hiệu quả. Vị trí yêu cầu ứng viên cần tích cực học hỏi, sẵn sàng tiếp thu các mô hình tổ chức mới, chấp nhận phản hồi và thích ứng cùng chúng tôi trong quá trình phát triển và mở rộng doanh nghiệp. Vị trí phù hợp với ứng viên mới tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên.
Xem chi tiết