Sản phẩm

Vở Ôly Tuổi Ngọc

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 48-80-120-200 trang, 4&5 ôly
KT: 170x240 mm
ĐL: 70g/m2
ĐT: 92-95 ISO
Bìa: Bìa cao cấp


Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm vở ôly cao cấp. Giấy định lượng 70g/m2, độ trắng 92-95 ISO. Giấy viết êm tay, không thấm mực, tạo nét chữ đẹp.

Sản phẩm cùng loại

Vở Ôly Cao Cấp Sky

Mã: 1848-1855

Nhóm: Vở Ôly KT: 170x240 mm (Đóng ghim)

Vở Ôly Cao Cấp Sắc Màu New

Mã: 1824 - 1831

Nhóm: Vở Ôly KT: 170x240 mm (Đóng ghim)

Vở Ôly Cao Cấp Ban Mai

Mã: 1671-1695

Nhóm: Vở Ôly KT: 170x240 mm (Đóng ghim)

Vở Ôly Hoa Quả Sơn

Mã: 1602-1619

Nhóm: Vở Ôly KT: 170x240 mm (Đóng ghim)

Vở Ôly Sắc Màu

Mã: 1657-1664

Nhóm: Vở Ôly KT: 170x240 mm (Đóng ghim)

Vở Ôly 123

Mã: 1435-1442

Nhóm: Vở Ôly KT: 170x240 mm (Đóng ghim)

Vở Ôly SmartKids

Mã: 1763-1770

Nhóm: Vở Ôly KT: 170x240 mm (Đóng ghim)

Vở Ôly Bibi

Mã: 1466-1473

Nhóm: Vở Ôly KT: 170x240 mm (Đóng ghim)

Vở Ôly ABC

Mã: 1305-1350

Nhóm: Vở Ôly KT: 170x240 mm (Đóng ghim)

Vở Ôly Baby

Mã: 1367-1374

Nhóm: Vở Ôly KT: 170x240 mm (Đóng ghim)