Sản phẩm

Vở kẻ ngang Neon

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: Vở Ghim
KT: 170x240
ĐL: 58-60 g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: IVORY


Giới thiệu sản phẩm

Vở kẻ ngang ghim 170x240 mm

Sản phẩm cùng loại

Vở kẻ ngang Reward

Mã: 3309-3316-3323-3330-3347-3354

Nhóm: Vở Kẻ Ngang KT: 170x240 mm (Đóng Ghim)

Vở kẻ ngang Kpop

Mã: 2906-2913-2920

Nhóm: Vở Kẻ Ngang KT: 170x240 mm (Đóng Ghim)

Vở kẻ ngang Biển Đảo Quê Hương

Mã: 2418-2203-2210-2227

Nhóm: Vở Kẻ Ngang KT: 170x240 mm (Đóng Ghim)