Sản phẩm

Vở kẻ ngang Happee - Giấy Ánh Vàng Chống Lóa

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 80 trang - 120 trang - 200 trang
KT: 175x250 mm
ĐL: 70 g/m2
ĐT: 76 ISO
Bìa: Bìa Cao Cấp


Giới thiệu sản phẩm

Vở kẻ ngang giấy vàng chống lóa - chống mỏi mắt

Sản phẩm cùng loại

Vở kẻ ngang Summer

Mã: 2937-2944-2951

Nhóm: Vở Kẻ Ngang KT: 175x250 mm (Đóng Ghim)

Vở kẻ ngang NewWay

Mã: 5211-5228-5235-5242

Nhóm: Vở Kẻ Ngang KT: 175x250 mm (Đóng Ghim)

Vở kẻ ngang Newstyle

Mã: 2748-2791-2869

Nhóm: Vở Kẻ Ngang KT: 175x250 mm (Đóng Ghim)

Vở kẻ ngang Xuân Hạ Thu Đông

Mã: 2807-2777-2814-2821

Nhóm: Vở Kẻ Ngang KT: 175x250 mm (Đóng Ghim)

Vở kẻ ngang Sáng Tạo

Mã: 2609-2616

Nhóm: Vở Kẻ Ngang KT: 175x250 mm (Đóng Ghim)

Vở kẻ ngang Music

Mã: 2838-2852-2845-5389

Nhóm: Vở Kẻ Ngang KT: 175x250 mm (Đóng Ghim)

Vở kẻ ngang Pupil

Mã: 2500-2517-2524-2531

Nhóm: Vở Kẻ Ngang KT: 175x250 mm (Đóng Ghim)