Sản phẩm

Sổ may Personal Note A5 - A6

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: A5-200 & A6-200
KT: A5 - A6
ĐL: 70 g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: Bìa cao cấp


Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm cao cấp cán mờ. Giấy định lưọng 70g/m2, Độ trắng 86-95ISO. Giấy viết êm tay, không thấm mực.

Sản phẩm cùng loại

Sổ may gáy Sunshine A4

Mã: 3675-3682-3699

Nhóm: Sổ May Gáy Cao Cấp

Sổ may gáy Rainbow A4 - Bìa Bồi Cao Cấp

Mã: 3859-3866-3873

Nhóm: Sổ May Gáy Cao Cấp

Sổ may gáy Plus A4

Mã: 3187-3194

Nhóm: Sổ May Gáy Cao Cấp

Sổ may gáy Sumo A4

Mã: 3361-3378-3385

Nhóm: Sổ May Gáy Cao Cấp

Sổ may gáy Memory (B5)

Mã: 3408-3415

Nhóm: Sổ May Gáy Cao Cấp

Sổ may gáy Everyday

Mã: 3422-3439

Nhóm: Sổ May Gáy Cao Cấp