Tin tức

Danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017"

Đăng bởi: Tống Quang Hải
Công ty Giấy Hải Tiến lần thứ 16 liên tiếp được người tiêu dùng bình chọn danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao"
Danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017"

Ngày 2.3.2017, Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã công bố kết quả bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017. Lần thứ 16 liên tục từ năm 2002, Công ty Cổ phần Giấy Hải Tiến đã được người tiêu dùng bình chọn danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao trong ngành Văn phòng phẩm - Văn hóa phẩm.

15:20 25-03-2017 (6 năm trước)