Tin tức

Cuộc kháng chiến chống Mỹ chiến thắng có ý nghĩa như thế nào

Đăng bởi: Tống Quang Hải
Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất hai miền Nam Bắc, mở ra trang mới cho lịch sử nước ta.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ chiến thắng có ý nghĩa như thế nào

Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi là do sự đồng lòng, quyết tâm của toàn quân toàn dân và sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Chính Phủ. Đây là thắng lợi đầy ý nghĩa bởi sự hy sinh lớn lao của nhiều chiến sĩ khi chiến đấu giành độc lập dân tộc. Cùng Giấy Hải Tiến tìm hiểu thêm về cuộc kháng chiến này qua bài viết dưới đây. 

Diễn biến của cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ

Cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra khi âm mưu kéo dài mà mở rộng chiến tranh Đông Dương thất bại. Có âm mưu chia cắt nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và là bàn đạp vững chắc để tấn công miền Bắc, ngăn chặn cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 

Người dân hưởng ứng lời kêu gọi kháng chiến chống Mỹ của chủ tịch Hồ Chí Minh

Người dân hưởng ứng lời kêu gọi kháng chiến chống Mỹ của chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ năm 1954 đến 1975, quân đội Mỹ áp dụng các chiến lược chiến tranh như “một phía” (1954 - 1960), chiến tranh đặc biệt, “ chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968) và Việt Nam hóa chiến tranh cùng với âm mưu phá hiệp định Pari. Chúng dùng nhiều thủ đoạn để chống lại cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, nhờ có sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đánh bại âm mưu và các chiến lược phá hoại của chúng nên đã thắng lợi hoàn toàn. Dù có nhiều giai đoạn và thời kỳ, nước ra đã chiến thắng cuộc kháng chiến  năm 1975. 

Nguyên nhân thắng lợi

Sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống xâm lược là do lãnh đạo của Đảng với đường lối đúng đắn, độc lập, tự chủ và đúng đắn. Đường lối này được đúc kết từ nhiều cuộc đấu tranh trước và sự giúp sức của các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

Xe tăng quân giải phóng chiếm dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975

Xe tăng quân giải phóng chiếm dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975

Nguyên nhân thắng lợi tiếp theo đó là do tình yêu nước nồng nàn của nhân dân. Trong suốt cuộc kháng chiến, nhân dân ta đồng lòng, đồng sức giúp đánh bại quân xâm lược từng bước một. Trong đó:

  • Miền Bắc được giải phóng và bảo vệ vững chắc, xây dựng nguồn lực lớn về kinh tế, quốc phòng là cơ sở để quân đội có điều kiện chiến đấu. Xây dựng hậu phương vững chắc mang đến cho tiền tuyến. 

  • Đặc biệt phải kể đến sự đoàn kết, gắn bó của nhân dân 3 nước Đông Dương khi đấu tranh chống kẻ thù xâm lược. Nhờ đó, tạo nên tiềm lực to lớn cho cuộc cách mạng của các nước thành công.

  • Không thể không kể đến sự ủng hộ từ lực lượng cách mạng của các nước xã hội chủ nghĩa. Đây là sự động viên về tinh thần và kinh tế của các nước phát triển đến cuộc kháng chiến của nước ta. 

Trong những nguyên nhân trên, sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị đúng đắn, sáng tạo và tự chủ là yếu tố quan trọng nhất. Nhờ sự tài tình và khéo léo kết hợp đường lối và huy động lòng yêu nước của người dân giúp cho cuộc cách mạng thắng lợi hoàn toàn. 

Ý nghĩa lịch sử

Cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với cả dân tộc Việt Nam và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược trên thế giới. Cụ thể: 

Đối với dân tộc

Đây là chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử giữ nước của dân tộc ta, kết thúc 21 năm của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và 30 năm giải phóng dân tộc Việt Nam sau cách mạng tháng 8 năm 1945. 

Người dân vui mừng khi cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi

Người dân vui mừng khi cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi

Nhờ có thắng lợi này, nước ra đã chấm dứt hoàn toàn sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc ở nước ta trong hơn một thế kỷ. Đây là cơ sở để hoàn thành cách mạng dân tộc của cả nước, thống nhất đất nước. 

Bên cạnh đó, cuộc kháng chiến chống Mỹ chiến thắng cũng mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử đấu tranh của dân tộc. Đây là kỷ nguyên của nước độc lập, thống nhất, phát triển Chủ nghĩa xã hội. 

Đối với thế giới

Sự thắng lợi của cuộc kháng chiến cũng có ý nghĩa lớn lao với thế giới, góp phần đập tan cuộc phản kích của lực lượng phản cách mạng sau chiến tranh thế giới thứ hai. Phá vỡ tuyến phòng ngự quan trọng giúp ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á của đế quốc Mỹ, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng. 

Cuộc kháng chiến thành công tạo sự liên minh chiến đấu của ba dân tộc Đông Dương, tăng cường lực lượng cách mạng của thế giới. Đây là nguồn độc lực to lớn trong các phong trào cách mạng giành độc lập thế giới. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi là điều tất yếu giúp thống nhất độc lập của hai miền Nam Bắc. Đây là bài học các bạn cần ghi nhớ bởi để có thành công như hiện tại có biết bao nhiêu chiến sĩ phải hy sinh xương máu. Để việc học tập hiệu quả hơn, bạn có thể dùng các loại văn phòng phẩm của Giấy Hải Tiến giúp quá trình ghi chép tốt hơn. 

10:56 30-09-2022 (5 tháng trước)