Tin tức

Cuộc kháng chiến chống Mỹ chiến thắng có ý nghĩa như thế nào

Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất hai miền Nam Bắc, mở ra trang mới cho lịch sử nước ta.

Các Triều đại phong kiến Việt Nam qua từng thời kỳ

Các Triều đại phong kiến Việt Nam có vai trò to lớn trong việc dựng nước, giữ nước. Giấy Hải Tiến sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết dưới.

Khái quát giai đoạn Pháp thuộc của Việt Nam trong 61 năm

Giai đoạn Pháp Thuộc của nước ta kéo dài trong 61 năm với nhiều biến động. Bắt đầu từ 1884 khi triều đình Huế bị ép ký Hòa ước đến 1945.

Các giai đoạn Bắc Thuộc của Việt Nam (111 TCN - 938)

Trong giai đoạn Bắc thuộc người dân ta đã chịu nhiều áp bức, bóc lột. Tuy nhiên nhờ ý chí chiến đấu quật cường đã giúp ta giành được quyền tự chủ.

3 trận sông Bạch Đằng làm nên trang sử hào hùng của dân tộc ta

Trong lịch sử dân tộc hào hùng của đất nước Việt Nam ta có 3 trận sông Bạch Đằng đánh tan mộng xâm lược của các thế lực thù địch phương Bắc.

Sơ lược về cuộc đời của 13 người vua chúa thời Nguyễn

Triều Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam và tồn tại lên đến 143 năm, suốt thời gian trị vị có 13 vị vua chúa thời Nguyễn.

Ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga đến khởi nghĩa của Việt Nam

Cách mạng tháng 10 Nga có ảnh hưởng to lớn đến quá trình giành độc lập của Việt Nam. Các bạn hãy cùng Giấy Hải Tiến tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết sau nhé.

Cách mạng tháng 8 - Sự kiện vĩ đại của dân tộc Việt Nam

Cách mạng tháng 8 diễn ra thành công vang dội, mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử đấu tranh chống quân xâm lược của toàn dân, toàn quân ta.