Sản phẩm

Vở ôly cao cấp Green - Định lượng: 100 g/m2

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 160 trang
KT: 175x250 mm
ĐL: 100 g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: Dày cao cấp


Giới thiệu sản phẩm

- Vở ôly 175x250 mm, định lượng : 100 g/m2

Sản phẩm cùng loại

Vở Ôly Cao Cấp Blue - ĐL: 80 g/m2

Mã: 1480-1497

Nhóm: Vở Ôly KT: 175x250 mm (Đóng Ghim)