Sản phẩm

Vở kẻ ngang Romantic

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 80 trang - 120 trang - 200 trang
KT: 190x265 mm
ĐL: 60 g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: Cao Cấp


Giới thiệu sản phẩm

-