Sản phẩm

Vở kẻ ngang Haplus Fruit

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 80-120-200 trang
KT: 179x252 mm
ĐL: 60g/m2
ĐT: 86-90 ISO
Bìa: Bìa cao cấp


Giới thiệu sản phẩm

Sản xuất tại nhà máy công nghệ cao - Công ty CP giấy Hải Tiến. Công nghệ ép keo đa lớp hiện đại. Giấy viết êm tay, không thấm nhòe

Sản phẩm cùng loại

Vở kẻ ngang có chấm Haplus Mars - A4

Mã: 6508

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang có chấm Haplus Line - A4

Mã: 6485, 6492

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang có chấm Haplus Colour

Mã: 6454-6461-6478

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Cosmo

Mã: 6423-6430-6447

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang có chấm Haplus Chill

Mã: 5785-5792

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang Haplus NewDay

Mã: 6300-6317-6324

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Souvenir

Mã: 5747-5754-5761

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang Haplus K.Pop

Mã: 5716-5723-5730

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Landscape

Mã: 5563-5570-5587

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Time

Mã: 5501-5518-5525

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus