Sản phẩm

Vở kẻ ngang có chấm Haplus Colour

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: Dòng kẻ có chấm
KT: 179x252 mm
ĐL: 70 g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: Cán màng mờ


Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm vở kẻ ngang dán gáy cao cấp. Dòng kẻ có chấm phù học cho việc học tập dễ dàng hơn.

Sản phẩm cùng loại

Vở kẻ ngang có chấm Haplus Mars - A4

Mã: 6508

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang có chấm Haplus Line - A4

Mã: 6485, 6492

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Cosmo

Mã: 6423-6430-6447

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang có chấm Haplus Chill

Mã: 5785-5792

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang Haplus NewDay

Mã: 6300-6317-6324

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Souvenir

Mã: 5747-5754-5761

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang Haplus K.Pop

Mã: 5716-5723-5730

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Fruit

Mã: 5655-5662-5679

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Landscape

Mã: 5563-5570-5587

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Time

Mã: 5501-5518-5525

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus