Sản phẩm

Vở kẻ ngang có chấm Haplus Chill

Vở kẻ ngang có chấm Haplus Chill

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 80 trang & 120 trang & 200 trang
KT: 179x252 mm
ĐL: 60 g/m2
ĐT: 92-95 ISO
Bìa: Cao Cấp


Giới thiệu sản phẩm

Vở Kẻ ngang có chấm

Sản phẩm cùng loại

Vở kẻ ngang Haplus NewDay

Mã: 6300-6317-6324

Nhóm: Vở Dán Gáy Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Souvenir

Mã: 5747-5754-5761

Nhóm: Vở Dán Gáy Haplus

Vở kẻ ngang Haplus K.Pop

Mã: 5716-5723-5730

Nhóm: Vở Dán Gáy Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Fruit

Mã: 5655-5662-5679

Nhóm: Vở Dán Gáy Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Landscape

Mã: 5563-5570-5587

Nhóm: Vở Dán Gáy Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Time

Mã: 5501-5518-5525

Nhóm: Vở Dán Gáy Haplus