Sản phẩm

Tập SV - Thư pháp

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 100&200 trang
KT: 175x250mm
ĐL: 60g/m2
ĐT: 86-92 ISO
Bìa: Bìa cao cấp


Giới thiệu sản phẩm

Giấy định lưọng 60g/m2, Độ trắng 86-92ISO. Giấy viết êm tay, không thấm mực.

Sản phẩm cùng loại

Tập SV - Khám Phá

Mã: 2883-2890

Nhóm: Tập Sinh Viên KT: 175x250 mm (Tập Ghim - 4 Ly Ngang)

Tập SV - Klever

Mã: 2999-3002

Nhóm: Tập Sinh Viên KT: 175x250 mm (Tập Ghim - 4 Ly Ngang)