Sản phẩm

Tập SV - Klever

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 100trang - 200 trang
KT: 175x250 mm
ĐL: 70 g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: Bìa cao cấp


Giới thiệu sản phẩm

Giấy định lượng 70 g/m2, Độ trắng 92ISO. Giấy viết êm tay, không thấm mực.

Sản phẩm cùng loại

Tập SV - City

Mã: 3019-3026

Nhóm: Tập Sinh Viên - 4 Ly Ngang KT: 175x250 mm (Đóng Ghim)

Tập SV - Khám Phá

Mã: 2883-2890

Nhóm: Tập Sinh Viên - 4 Ly Ngang KT: 175x250 mm (Đóng Ghim)

Tập SV - Thư pháp

Mã: 5303-5310

Nhóm: Tập Sinh Viên - 4 Ly Ngang KT: 175x250 mm (Đóng Ghim)