Sản phẩm

Tập SV - City

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 100 & 200 trang
KT: 175x250 mm
ĐL: 58-60 g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: Dày cao cấp


Giới thiệu sản phẩm

- Vở ghim chắc chắn.

Sản phẩm cùng loại

Tập SV - Khám Phá

Mã: 2883-2890

Nhóm: Tập Sinh Viên KT: 175x250 mm (Tập Ghim - 4 Ly Ngang)

Tập SV - Klever

Mã: 2999-3002

Nhóm: Tập Sinh Viên KT: 175x250 mm (Tập Ghim - 4 Ly Ngang)

Tập SV - Thư pháp

Mã: 5303-5310

Nhóm: Tập Sinh Viên KT: 175x250 mm (Tập Ghim - 4 Ly Ngang)