Sản phẩm

Sổ Xé Memo Pad A5 - A6 - A7

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: Sổ Xé
KT: 150x210, 100x150, 75x105
ĐL: 70 g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: Cao Cấp


Giới thiệu sản phẩm

Bìa cao cấp, giấy ĐL: 70 g/m2 / Độ trắng: 86-92 ISO. Kẻ caro và không dòng kẻ. Kích thước: 150x210, 100x150, 75x105 (mm)

Sản phẩm cùng loại

Sổ Nhật Ký (Sổ Cắt)

Mã: 3613-3620-3637

Nhóm: Sổ Ghim

Sổ Giáo Án A4 - 70 g/m2

Mã: 3927-3934

Nhóm: Sổ Ghim

Sổ A4 Giáo Án - 58-60 g/m2

Mã: 3064-3071-3569 * 3088-3095

Nhóm: Sổ Ghim

Sổ Giáo Án KT: 190x267 mm

Mã: 3156-3163-3170

Nhóm: Sổ Ghim

Sổ Kế Toán

Mã: 3033-3040-3052-3057

Nhóm: Sổ Ghim

Sổ Nature

Mã: 3514-3521-3538

Nhóm: Sổ Ghim