Sản phẩm

Sổ may gáy Everyday

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 200-300 trang
KT: 175x250 mm
ĐL: 58-60 g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: Bìa cao cấp cán mờ


Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm cao cấp cán mờ. Giấy định lưọng 60g/m2, Độ trắng 86-92ISO. Giấy viết êm tay, không thấm mực.

Sản phẩm cùng loại

Sổ may gáy Sunshine A4

Mã: 3675-3682-3699

Nhóm: Sổ May Gáy Cao Cấp

Sổ may gáy Rainbow A4 - Bìa Bồi Cao Cấp

Mã: 3859-3866-3873

Nhóm: Sổ May Gáy Cao Cấp

Sổ may Personal Note A5 - A6

Mã: 7345 - 7352

Nhóm: Sổ May Gáy Cao Cấp

Sổ may gáy Plus A4

Mã: 3187-3194

Nhóm: Sổ May Gáy Cao Cấp

Sổ may gáy Sumo A4

Mã: 3361-3378-3385

Nhóm: Sổ May Gáy Cao Cấp

Sổ may gáy Memory (B5)

Mã: 3408-3415

Nhóm: Sổ May Gáy Cao Cấp