Sản phẩm

Vở kẻ ngang Reward

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 100-140-200-260-320-380 trang
KT: 170x240 mm
ĐL: 60g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: Bìa cao cấp


Giới thiệu sản phẩm

Giấy định lưọng 60g/m2, Độ trắng 86-92ISO. Giấy viết êm tay, không thấm mực.

Sản phẩm cùng loại

Vở kẻ ngang Neon

Mã:

Nhóm: Vở Kẻ Ngang KT: 170x240 mm (Đóng Ghim)

Vở kẻ ngang Kpop

Mã: 2906-2913-2920

Nhóm: Vở Kẻ Ngang KT: 170x240 mm (Đóng Ghim)

Vở kẻ ngang Biển Đảo Quê Hương

Mã: 2418-2203-2210-2227

Nhóm: Vở Kẻ Ngang KT: 170x240 mm (Đóng Ghim)