Sản phẩm

Sổ Giáo Án A4 - 58-60 g/m2

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 120-200-260 trang (Kẻ ngang - Caro)
KT: 210x297 mm
ĐL: 58-60 g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: Bìa cao cấp cán bóng


Giới thiệu sản phẩm

Bìa cao cấp cán bóng. Giấy định lưọng 60g/m2, Độ trắng 84-92 ISO

Sản phẩm cùng loại

Sổ Nhật Ký (Sổ Cắt)

Mã: 3613-3620-3637

Nhóm: Sổ Ghim

Sổ Xé Memo Pad A5 - A6 - A7

Mã: 7659 - 7635 - 7642

Nhóm: Sổ Ghim

Sổ Giáo Án A4 - 70 g/m2

Mã: 3927-3934

Nhóm: Sổ Ghim

Sổ Giáo Án KT: 190x267 mm

Mã: 3156-3163-3170

Nhóm: Sổ Ghim

Sổ Kế Toán

Mã: 3033-3040-3052-3057

Nhóm: Sổ Ghim

Sổ Nature

Mã: 3514-3521-3538

Nhóm: Sổ Ghim