Sản phẩm

Sổ da cao cấp Victory (Khuy Bấm)

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 160, 200, 240 trang
KT: Nhiều kích thước lựa chọn
ĐL: 70 g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: Bìa Da cao cấp


Giới thiệu sản phẩm

Bìa Da cao cấp

Sản phẩm cùng loại

Sổ Còng Global

Mã: 4580

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp

Sổ Còng Office

Mã: 7376

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp

Sổ da cao cấp Galaxy (Giấy Vàng)

Mã: 7826, 7833

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp

Sổ da cao cấp Skyline (Giấy Vàng)

Mã: 7666-7673-7680

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp

Sổ da cao cấp Premium (Giấy Vàng) - Khuy Cài

Mã: 7604-7611

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp

Sổ da cao cấp Time Visible (Giấy Vàng) - Dây Cài

Mã: TVD 3 - TVD 4 - TVD 6 - TVD 8

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp

Sổ da cao cấp Meeting (Giấy Vàng)

Mã: M3-M4-M6-M8 * KM6-KM8

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp

Sổ da cao cấp Highlight (Khuy Bấm)

Mã: KH3-KH4-KH5-KH6-KH8-KH9

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp

Sổ da cao cấp Success (Khuy Bấm)

Mã: KS3-KS4-KS5-KS6-KS8-KS9

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp