Sản phẩm

Sổ Bìa Da

Sổ Bìa Trong Kawaii

Mã: 7581, 7598

Nhóm: Sổ Bìa Da

Sổ da Classic (Bìa Đệm Mút)

Mã: C4 - C6 - KC6 - C8 - KC8 - CA4

Nhóm: Sổ Bìa Da

Sổ Da Tổng Hợp

Mã: T8-400 & T8-600

Nhóm: Sổ Bìa Da

Sổ da A4 Business (Nẹp góc, Khuy bấm)

Mã: B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-BA4-KB6-KB8

Nhóm: Sổ Bìa Da