Sản phẩm

Hồ Sơ

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm:
KT: 250x340mm
ĐL: 70g/m2
ĐT: 92-95 ISO
Bìa: Bìa cao cấp


Giới thiệu sản phẩm

Bộ hồ sơ cao cấp

Sản phẩm cùng loại

Giấy Photo FAST COPY A4 ( 70 g/m2 )

Mã:

Nhóm: Giấy Photocopy

Giấy Photo FAST COPY A4 ( 65 g/m2 )

Mã:

Nhóm: Giấy Photocopy

Bìa Màu Indo C

Mã: IndoC-A4-A3

Nhóm: Giấy Photocopy

Giấy Photocopy Newday

Mã: Newday-A4-A3

Nhóm: Giấy Photocopy

Giấy Photocopy SamSung

Mã: SamSung A4-70

Nhóm: Giấy Photocopy

Giấy Photocopy King 100 - 66 g/m2

Mã: King 100 - 66

Nhóm: Giấy Photocopy

Giấy Photocopy King 100 - 70, 80 g/m2

Mã: King A4-70, King A3-70, King A4-80

Nhóm: Giấy Photocopy

Giấy Photocopy Double A

Mã: A3-A4-A5

Nhóm: Giấy Photocopy

Giấy Photocopy Quality

Mã: A3-A4

Nhóm: Giấy Photocopy

Giấy Photocopy An Hòa Yleaf A3, A4

Mã: Ream: 8021-8045 * Hộp: 8014-8038

Nhóm: Giấy Photocopy

Giấy Gói Quà

Mã: HHT90 đến HHT111

Nhóm: Giấy Photocopy

Giấy màu Paperline

Mã: Paperline A4

Nhóm: Giấy Photocopy