Sản phẩm

Giấy Kiểm Tra Tiểu Học, Tiểu Học Cao Cấp Miền Bắc

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm:
KT: 170mm x 240mm
ĐL: 100 g/m2, 70 g/m2
ĐT: 95 IOS
Bìa:


Giới thiệu sản phẩm

- Giấy kiểm tra cấp tiểu học cao cấp với dòng kẻ 4ly caro hoặc 5ly caro, - Giấy kiểm tra tiểu học cao cấp, định lượng 100 g/m2. Đóng gói 15 tờ đúp/ Túi - Giấy kiểm tra tiểu học cao cấp, định lượng 70 g/m2. Đóng gói 50 tờ đúp/ Túi

Sản phẩm cùng loại

Giấy Vẽ A4 - Giấy Sần Dày Dặn Bắt Màu Tốt

Mã: 3897

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Vở vẽ A4 Giấy Vàng Sần Dày Dặn Bắt Màu Tốt

Mã: 3897

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Giấy Tập 80 Trang

Mã: 2371, 2265, 2074, 2067

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Giấy Bọc Vở, Giấy Bọc Vở Cao Cấp

Mã: 8021, 8038

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Vở Mỹ Thuật Cao Cấp

Mã: 5358

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Bìa Kê Tay

Mã: 5365

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Giấy Kiểm tra Trung Học

Mã: 2005, 2012, 2098, 2081

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Vở vẽ A4, A3

Mã: 3835, 3825, 3842

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Vở Mỹ Thuật

Mã: 5341

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Vở Chép Nhạc 32 Trang

Mã: 1688

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập