Sản phẩm

Giấy Kiểm tra Tiểu Học cao cấp (KT:158x205)mm

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 20 tờ đúp - 4&5 ly caro
KT: 158x205 mm
ĐL: 100g/m2
ĐT: 95 ISO
Bìa: Túi cao cấp


Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm cao cấp. Giấy định lưọng 100g/m2, Độ trắng 95ISO. Giấy viết êm tay, không thấm mực.

Sản phẩm cùng loại

Giấy Tập 80 Trang

Mã: 2371, 2265, 2074, 2067

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Giấy Bọc Vở, Giấy Bọc Vở Cao Cấp

Mã: 8021, 8038

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Vở Mỹ Thuật Cao Cấp

Mã: 5358

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Bìa Kê Tay

Mã: 5365

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Giấy Kiểm tra Trung Học

Mã: 2005, 2012, 2098, 2081

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Vở vẽ A4, A3

Mã: 3835, 3825, 3842

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Giấy Kiểm Tra Tiểu Học, Tiểu Học Cao Cấp Miền Bắc

Mã: 1411, 1459

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Vở Mỹ Thuật

Mã: 5341

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Vở Chép Nhạc 32 Trang

Mã: 1688

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập