Sản phẩm

Sản phẩm

Vở kẻ ngang Haplus Fruit

Mã: 5655-5662-5679

Nhóm: Vở Dán Gáy Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Landscape

Mã: 5563-5570-5587

Nhóm: Vở Dán Gáy Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Time

Mã: 5501-5518-5525

Nhóm: Vở Dán Gáy Haplus

Sổ may Personal Note A5 - A6

Mã: 7345 - 7352

Nhóm: Sổ May Gáy Cao Cấp

Tập SV - Klever

Mã: 2999-3002

Nhóm: Tập Sinh Viên KT: 175x250 mm (Tập Ghim - 4 Ly Ngang)

Sổ da cao cấp Highlight (Khuy Bấm)

Mã: KH3-KH4-KH5-KH6-KH8-KH9

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp

Sổ da cao cấp Success (Khuy Bấm)

Mã: KS3-KS4-KS5-KS6-KS8-KS9

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp

Sổ da cao cấp Victory (Khuy Bấm)

Mã: KV3-KV4-KV5-KV6-KV8-KV9

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp

Giấy Kiểm tra Tiểu Học cao cấp (KT:158x205)mm

Mã: 1428

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Sổ Lò Xo Gift (Quà tặng)

Mã: 3736, 3743

Nhóm: Sổ Lò Xo Cao Cấp

Sổ Lò Xo - Bussiness A4

Mã: 3705-6003

Nhóm: Sổ Lò Xo Cao Cấp

Sổ Lò Xo - Bussiness A5

Mã: 3712-3774

Nhóm: Sổ Lò Xo Cao Cấp

Sổ may gáy Plus A4

Mã: 3187-3194

Nhóm: Sổ May Gáy Cao Cấp

Sổ da Classic (Bìa Đệm Mút)

Mã: C4 - C6 - KC6 - C8 - KC8 - CA4

Nhóm: Sổ Bìa Da

Sổ Da Tổng Hợp

Mã: T8-400 & T8-600

Nhóm: Sổ Bìa Da

Sổ da Business (Nẹp góc, Khuy bấm)

Mã: B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-BA4-KB6-KB8

Nhóm: Sổ Bìa Da

Giấy Kiểm tra Trung Học

Mã: 2005, 2012, 2098, 2081

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập

Vở vẽ A4, A3

Mã: 3835, 3825, 3842

Nhóm: Dụng Cụ Học Tập