Sản phẩm

Sản phẩm

Sổ may gáy Sunshine A4

Mã: 3675-3682-3699

Nhóm: Sổ May Gáy Cao Cấp

Sổ may gáy Rainbow A4 - Bìa Bồi Cao Cấp

Mã: 3859-3866-3873

Nhóm: Sổ May Gáy Cao Cấp

Sổ da cao cấp Premium (Giấy Vàng) - Khuy Cài

Mã: 7604-7611

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp

Vở kẻ ngang Haplus NewDay

Mã: 6300-6317-6324

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Sổ da cao cấp Time Visible (Giấy Vàng) - Dây Cài

Mã: TVD 3 - TVD 4 - TVD 6 - TVD 8

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp

Sổ da cao cấp Meeting (Giấy Vàng)

Mã: M3-M4-M6-M8 * KM6-KM8

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp

Sổ Lò Xo Bìa Bồi Cao Cấp Home A4

Mã: 6331 - 6362

Nhóm: Sổ Lò Xo Cao Cấp

Sổ Lò Xo - Grand A4 (Giấy Vàng)

Mã: 6201

Nhóm: Sổ Lò Xo Cao Cấp

Vở kẻ ngang Haplus Souvenir

Mã: 5747-5754-5761

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang Haplus K.Pop

Mã: 5716-5723-5730

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Fruit

Mã: 5655-5662-5679

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Landscape

Mã: 5563-5570-5587

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Vở kẻ ngang Haplus Time

Mã: 5501-5518-5525

Nhóm: Vở ép keo đa lớp Haplus

Sổ may Personal Note A5 - A6

Mã: 7345 - 7352

Nhóm: Sổ May Gáy Cao Cấp

Tập SV - Klever

Mã: 2999-3002

Nhóm: Tập Sinh Viên - 4 Ly Ngang KT: 175x250 mm (Đóng Ghim)

Sổ da cao cấp Highlight (Khuy Bấm)

Mã: KH3-KH4-KH5-KH6-KH8-KH9

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp

Sổ da cao cấp Success (Khuy Bấm)

Mã: KS3-KS4-KS5-KS6-KS8-KS9

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp

Sổ da cao cấp Victory (Khuy Bấm)

Mã: KV3-KV4-KV5-KV6-KV8-KV9

Nhóm: Sổ Bìa Da Cao Cấp