Sản phẩm

Vở vẽ A4

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm:
KT: 210x297 mm
ĐL: 100g/m2
ĐT: 84&92 ISO
Bìa: Bìa cao cấp

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm cao cấp. Giấy định lưọng 100g/m2, Độ trắng 84&92ISO. Giấy viết êm tay, không thấm mực.

Sản phẩm cùng loại

Giấy Photocopy SamSung

Mã: Samsung A4-70

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy Photocopy King 100

Mã: King A4-70, King A3-70, King A4-80

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy Photocopy Double A

Mã: A3-A4-A5

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy photocopy Quality

Mã: A3-A4

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy photocopy Yleaf A3, A4

Mã: Ream: 8021-8045 * Hộp: 8014-8038

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy Photocopy EUCA - 67

Mã: Ream

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy Kiểm tra Tiểu học cao cấp

Mã: 1411

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy Kiểm tra Tiểu Học

Mã: 1459

Nhóm: Văn Phòng Phẩm