Sản phẩm

Vở ô ly Đến Trường

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 48&80 trang, 4&5 ôly
KT: 170x240 mm
ĐL: 80g/m2
ĐT: 92-95 ISO
Bìa: Bìa cao cấp

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm vở ôly cao cấp. Giấy định lượng 80g/m2, độ trắng 95 ISO, Bìa cán bóng. Giấy viết êm tay, không thấm mực, tạo nét chữ đẹp.

Sản phẩm cùng loại

Vở ô ly Ban Mai

Mã: 1671-1695

Nhóm: KT: 17x24cm

Vở ô ly Hoa Học Trò

Mã: 1602-1619

Nhóm: KT: 17x24cm

Vở ô ly Hoa Qủa Sơn

Mã: 1602-1619

Nhóm: KT: 17x24cm

Vở ô ly Sắc Màu

Mã: 1657-1664

Nhóm: KT: 17x24cm

Vở ô ly 123

Mã: 1435-1442

Nhóm: KT: 17x24cm

Vở ô ly Smart Kids

Mã: 1763-1770

Nhóm: KT: 17x24cm

Vở ô ly Bibi

Mã: 1466-1473

Nhóm: KT: 17x24cm

Vở ô ly Tuổi Ngọc

Mã: 1336-1343-1381-1398

Nhóm: KT: 17x24cm

Vở ô ly ABC

Mã: 1305-1350

Nhóm: KT: 17x24cm