Sản phẩm

Vở Mỹ thuật

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm:
KT: 210x297 mm
ĐL: 80g/m2
ĐT: 92-95ISO
Bìa: Bìa cao cấp

Giới thiệu sản phẩm

Giấy định lưọng 80g/m2, Độ trắng 92-95ISO. Giấy viết êm tay, không thấm mực.

Sản phẩm cùng loại

Giấy Kiểm tra Tiểu học cao cấp

Mã: 1411

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy Kiểm tra Tiểu Học

Mã: 1459

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy Kiểm tra Trung Học cao cấp

Mã: 2005

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy Kiểm tra Trung Học

Mã: 2012

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Vở vẽ A3

Mã: 3835

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Vở vẽ A4

Mã: 3828

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Vở Chép Nhạc

Mã: 1688

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Hồ Sơ

Mã: HS 02

Nhóm: Văn Phòng Phẩm