Sản phẩm

Vở Mực tím

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 48, 68, 72, 80, 88 & 96 trang, 4-5 ôly
KT: 158 x 205 mm
ĐL: 58 g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: Bìa Duplex

Giới thiệu sản phẩm

-

Sản phẩm cùng loại

Tập Ban Mai

Mã: 1022

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Nét Hoa

Mã: 1015

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Măng Non

Mã: 1718-1725

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Yummy

Mã: 5846

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập ABCD

Mã: 1589

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Tuổi Thơ

Mã: 1046-1053-1077

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Mực Tím

Mã: 1268

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Kpop

Mã: 1626-1633

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập HS

Mã: 5327-5372-5334

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm