Sản phẩm

Vở Mực tím

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 48, 68, 72, 80, 88 & 96 trang, 4-5 ôly
KT: 158 x 205 mm
ĐL: 58 g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: Bìa Duplex

Giới thiệu sản phẩm

-

Sản phẩm cùng loại

Tập Haplus Family

Mã: 5822

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Haplus Vitamin

Mã: 5839

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Haplus Friend

Mã: 5778

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Haplus Moment

Mã: 5785-5792

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Bon Bon

Mã: 5856

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Dream - Ước mơ (Công nghệ in 3D)

Mã: 1732

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tuổi thần tiên

Mã: 1749

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Today - Ngày nay

Mã: 1756

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Vòng quanh thế giới

Mã: 1206-1213

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm