Sản phẩm

Vở Lucky

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 48 & 96 trang, 4-5 ôly
KT: 158 x 205 mm
ĐL: 80 g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: Ivory cán bóng

Giới thiệu sản phẩm

-

Sản phẩm cùng loại

Vở đến trường

Mã: 1558-1565

Nhóm: Vở ô ly

Vở Hoa quả sơn

Mã: 1602-1616

Nhóm: Vở ô ly

Vở 123

Mã: 1435-1442

Nhóm: Vở ô ly