Sản phẩm

Vở kẻ ngang Xưa & Nay (Công nghệ in 3D)

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 80-120-200-300 trang
KT: 175250mm
ĐL: 60g/m2
ĐT: 86-92 ISO
Bìa: Bìa cao cấp - Công nghệ in 3D

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm cao cấp công nghệ in 3D. Giấy định lưọng 60g/m2, Độ trắng 92ISO. Giấy viết êm tay, không thấm mực.

Sản phẩm cùng loại

Vở kẻ ngang Sáng Tạo

Mã: 2609-2616

Nhóm: Vở Kẻ Ngang

Vở kẻ ngang Music

Mã: 2838-2852-2845-5389

Nhóm: Vở Kẻ Ngang

Vở kẻ ngang Pupil

Mã: 2500-2517-2524-2531

Nhóm: Vở Kẻ Ngang

Vở kẻ ngang Đam Mê

Mã: 2633-2630

Nhóm: Vở Kẻ Ngang

Vở (Sổ) kẻ ngang Reward

Mã: 3309-3316-3323-3330-3347-3354

Nhóm: Vở Kẻ Ngang

Vở kẻ ngang K.pop

Mã: 2906-2913-2920

Nhóm: Vở Kẻ Ngang

Vở kẻ ngang Biển Đảo Quê Hương

Mã: 2418-2203-2210-2227

Nhóm: Vở Kẻ Ngang