Sản phẩm

Vở kẻ ngang Sáng Tạo

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 80-120 trang
KT: 175 x 250 mm
ĐL: 60 g/m2
ĐT: 86-92 ISO
Bìa: Bìa cao cấp

Giới thiệu sản phẩm

Giấy định lưọng 60g/m2, Độ trắng 86-92ISO. Giấy viết êm tay, không thấm mực.

Sản phẩm cùng loại

Vở kẻ ngang Biển Đảo Quê Hương

Mã: 2418-2203-2210-2227

Nhóm: Vở Kẻ Ngang