Sản phẩm

Vở đến trường

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 48 & 80 trang, 4-5 ôly
KT: 170 x 240 mm
ĐL: 80 g/m2
ĐT: 95 ISO
Bìa: Ivory cán bóng

Giới thiệu sản phẩm

_

Sản phẩm cùng loại

Vở Sắc màu

Mã: 1657-1664

Nhóm: Vở ô ly

Vở Hoa quả sơn

Mã: 1602-1616

Nhóm: Vở ô ly

Vở 123

Mã: 1435-1442

Nhóm: Vở ô ly