Sản phẩm

Vở ABCD

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 48, 96 & 200 trang, 4-5 ôly phân dòng
KT: 158 x 205 mm
ĐL: 80 g/m2
ĐT: 95 ISO
Bìa: Ivory cán bóng

Giới thiệu sản phẩm

-

Sản phẩm cùng loại

Vở Tuổi ngọc

Mã: 1336-1343

Nhóm: Vở ô ly

Vở Baby

Mã: 1367-1374-1381

Nhóm: Vở ô ly

Vở ABC

Mã: 1305-1350

Nhóm: Vở ô ly

Vở Măng non

Mã: 1718-1725

Nhóm: Vở ô ly

Vở Lucky

Mã: 1312-1329

Nhóm: Vở ô ly

Vở Hoa học trò

Mã: 1510-1527

Nhóm: Vở ô ly

Vở Violet

Mã: 5358-5365

Nhóm: Vở ô ly

Vở Sắc màu

Mã: 1657-1664

Nhóm: Vở ô ly

Vở đến trường

Mã: 1558-1565

Nhóm: Vở ô ly