Sản phẩm

Vở ABC

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 48 & 80 trang
KT: 170 x 240 mm
ĐL: 70g/m2
ĐT: 92 ISO
Bìa: Ivory cán bóng

Giới thiệu sản phẩm

5ly caro (2.5 x 2.5 mm)

Sản phẩm cùng loại

Vở Tuổi ngọc

Mã: 1336-1343

Nhóm: Vở ô ly

Vở ABCD

Mã: 1572-1589

Nhóm: Vở ô ly

Vở Baby

Mã: 1367-1374-1381

Nhóm: Vở ô ly

Vở Măng non

Mã: 1718-1725

Nhóm: Vở ô ly

Vở Lucky

Mã: 1312-1329

Nhóm: Vở ô ly

Vở Hoa học trò

Mã: 1510-1527

Nhóm: Vở ô ly

Vở Violet

Mã: 5358-5365

Nhóm: Vở ô ly

Vở Sắc màu

Mã: 1657-1664

Nhóm: Vở ô ly

Vở đến trường

Mã: 1558-1565

Nhóm: Vở ô ly