Sản phẩm

Tập HS

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 96-160-200 trang, 4&5 ly caro, 4 ly ngang
KT: 158x205 mm
ĐL: 60g/m2
ĐT: 86-92 ISO
Bìa: Bìa cao cấp

Giới thiệu sản phẩm

Giấy định lượng 60g/m2, độ trắng 86-92 ISO. Giấy viết êm tay, không thấm mực, tạo nét chữ đẹp.

Sản phẩm cùng loại

Tập Lucky

Mã: 1312-1329

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Măng Non

Mã: 1718-1725

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập ABCD

Mã: 1589

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Tuổi Thơ

Mã: 1046-1053-1077

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Mực Tím

Mã: 1268

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Kpop

Mã: 1626-1633

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Future

Mã: 1138-1169-1176

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm