Sản phẩm

Sổ Romantic

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 80-120-200 trang
KT: 190 x 267mm
ĐL: 58-60g/m2
ĐT: 84-90 ISO
Bìa: Cao cấp

Giới thiệu sản phẩm

Bìa cao cấp cán bóng. Giấy định lưọng 58-60g/m2, Độ 84-90ISO. Giấy viết êm tay, không thấm mực.

Sản phẩm cùng loại

Sổ may gáy Hope (Màng đa sắc)

Mã: 3781-3804-3811

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ may gáy Sunshine

Mã: 3675-3682-3699

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ may gáy Bán hàng

Mã: 3644-3651-3668

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ may Personal A5 - A6

Mã: 7345 - 7352

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ may Plus

Mã: 3187-3194

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ may Sumo book

Mã: 3361-3378-3385

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ may Memory

Mã: 3408-3415

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ may Everyday

Mã: 3422-3439

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ Giáo Án A4 cao cấp

Mã: 3927-3934

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang