Sản phẩm

Sổ may Personal A5 - A6

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: A5-200 & A6-200
KT: A5 & A6
ĐL: 70g/m2
ĐT: 95 ISO
Bìa: Bìa cao cấp

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm cao cấp cán mờ. Giấy định lưọng 70g/m2, Độ trắng 86-95ISO. Giấy viết êm tay, không thấm mực.

Sản phẩm cùng loại

Haplus - Talent

Mã: 5686-5693-5709

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ may Plus

Mã: 3187-3194

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ may Sumo book

Mã: 3361-3378-3385

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ may Memory

Mã: 3408-3415

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ may Everyday

Mã: 3422-3439

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ Giáo Án A4 cao cấp

Mã: 3927-3934

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ Giáo Án A4

Mã: 3064-3071-3569 * 3088-3095

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ Giáo Án 190x267 mm

Mã: 3156-3163-3170

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ Kế Toán - Super Book

Mã: 3033-3040-3052-3057

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang