Sản phẩm

Sổ lò xo Grand (giấy vàng)

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 100&200 trang
KT: A4-A5-A6-A7
ĐL: 70g/m2
ĐT: 70-76% ISO
Bìa: Cao cấp

Giới thiệu sản phẩm

- Bìa cao cấp, giấy trắng tự nhiên 70g/m, độ trắng 70-76 ISO, viết êm tay không thấm nhòe.

Sản phẩm cùng loại

Sổ lò xo Study B5

Mã: 6072-6089-6096

Nhóm: Sổ Lò Xo

Sổ lò xo Gift A5

Mã: 3736

Nhóm: Sổ Lò Xo

Sổ lò xo Gift A6

Mã: 3743

Nhóm: Sổ Lò Xo

Sổ lò xo A4

Mã: 3705-6003

Nhóm: Sổ Lò Xo

Sổ lò xo A5

Mã: 3712-3774

Nhóm: Sổ Lò Xo

Sổ lò xo A6

Mã: 3729-3767

Nhóm: Sổ Lò Xo

Sổ lò xo B5

Mã: 6010-6027

Nhóm: Sổ Lò Xo

Sổ lò xo A7

Mã: 3750-3941

Nhóm: Sổ Lò Xo