Sản phẩm

Sổ Giáo Án A4 cao cấp

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 120-200 trang (Kẻ ngang - Caro)
KT: 210x297 mm
ĐL: 70g/m2
ĐT: 92-95 ISO
Bìa: Bìa cao cấp cán bóng

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm cao cấp cán bóng. Giấy định lưọng 70g/m2, Độ trắng 92-95ISO. Giấy viết êm tay, không thấm mực.

Sản phẩm cùng loại

Sổ may gáy Sunshine

Mã: 3675-3682-3699

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ may gáy Bán hàng

Mã: 3644-3651-3668

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ may Personal A5 - A6

Mã: 7345 - 7352

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ may Plus

Mã: 3187-3194

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ may Sumo book

Mã: 3361-3378-3385

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ may Memory

Mã: 3408-3415

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ may Everyday

Mã: 3422-3439

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ Giáo Án A4

Mã: 3064-3071-3569 * 3088-3095

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang

Sổ Giáo Án 190x267 mm

Mã: 3156-3163-3170

Nhóm: Sổ Kẻ Ngang