Sản phẩm

Sổ da cao cấp Skyline

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: S4-200 trang, S6-200 trang, S8-240 trang
KT: S4(105x180) - S6(150x210) - S8(180x260)
ĐL: 70gm
ĐT: 70-76 ISO
Bìa: Cao cấp

Giới thiệu sản phẩm

- Bìa Da cao cấp

Sản phẩm cùng loại

Sổ Xé - Memo Pad A5 - A6 - A7

Mã: MP A5, MP A6, MP A7

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ da giấy ECO

Mã: 7697-7730-7710-7727-7734-7741-7758-7765-7772-7789

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ bìa bồi Journal 5-6-8

Mã: 7628-7536-7543

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ da Premium 6&8

Mã: 7604-7611

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ da Time Visible (giấy vàng)

Mã: TVD 3 - TVD 4 - TVD 6 - TVD 8

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ da Meeting (giấy vàng)

Mã: M3-M4-M6-M8 * KM6-KM8

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ Da Highlight (khuy bấm)

Mã: KH3-KH4-KH5-KH6-KH8-KH9

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ Da Success (khuy bấm)

Mã: KS3-KS4-KS5-KS6-KS8-KS9

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ Da Victory (khuy bấm)

Mã: KV3-KV4-KV5-KV6-KV8-KV9

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da