Sản phẩm

Sổ bìa bồi Journal 5-6-8

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 200-240 trang
KT: 135x190 - 150x210 - 165x240 mm
ĐL: 70g/m2
ĐT: 70-76 ISO
Bìa: Cao cấp

Giới thiệu sản phẩm

- Bìa bồi mờ. Giấy viết êm tay, không thấm nhòe

Sản phẩm cùng loại

Sổ Xé - Memo Pad A5 - A6 - A7

Mã: MP A5, MP A6, MP A7

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ da giấy ECO

Mã: 7697-7730-7710-7727-7734-7741-7758-7765-7772-7789

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ da cao cấp Skyline

Mã: 7666-7673-7680

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ da Premium 6&8

Mã: 7604-7611

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ da Time Visible (giấy vàng)

Mã: TVD 3 - TVD 4 - TVD 6 - TVD 8

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ da Meeting (giấy vàng)

Mã: M3-M4-M6-M8 * KM6-KM8

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ Da Highlight (khuy bấm)

Mã: KH3-KH4-KH5-KH6-KH8-KH9

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ Da Success (khuy bấm)

Mã: KS3-KS4-KS5-KS6-KS8-KS9

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da

Sổ Da Victory (khuy bấm)

Mã: KV3-KV4-KV5-KV6-KV8-KV9

Nhóm: Sổ Bìa Cứng - Sổ Giả Da