Sản phẩm

Giấy photocopy King 100

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: Giấy chất lượng cao công nghệ ColorLok
KT: A3 - A4
ĐL: 70-80g/m2
ĐT: 92-95 ISO
Bìa:

Giới thiệu sản phẩm

- Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Sản phẩm cùng loại

Giấy photocopy Samsung

Mã: Samsung A4-70

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy photocopy Double A

Mã: A3-A4-A5

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy photocopy Quality

Mã: A3-A4

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy photocopy Yleaf A3, A4

Mã: Ream: 8021-8045 * Hộp: 8014-8038

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy photocopy New day A3, A4

Mã: Ream: 8069-8106 * Hộp: 8052-8090

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy Kiểm tra Tiểu học cao cấp

Mã: 1411

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy Kiểm tra Tiểu Học

Mã: 1459

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy Kiểm tra Trung Học cao cấp

Mã: 2005

Nhóm: Văn Phòng Phẩm