Sản phẩm

Giấy Photocopy

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm:
KT: A3 - A4 - A5
ĐL: 70-80g/m2
ĐT:
Bìa:

Giới thiệu sản phẩm

* Hàng nhập khẩu: Double A - Smartist - Quality * Hàng trong nước: An Hòa

Sản phẩm cùng loại

Hồ Sơ

Mã: HS 02

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy gói quà

Mã: HHT90 đến HHT111

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy màu Paperline - Bìa màu Indo C

Mã: Paperline A4 - Indo C A4 - Indo C A3

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

VPP Double A

Mã: VPP DA

Nhóm: Văn Phòng Phẩm