Sản phẩm

Giấy photocopy Double A

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: Giấy chất lượng cao
KT: A3-A4-A5
ĐL: 70-80g/m2
ĐT: 95 ISO
Bìa:

Giới thiệu sản phẩm

- Hàng nhập khẩu từ Thái Lan

Sản phẩm cùng loại

Giấy photocopy Samsung

Mã: Samsung A4-70

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy photocopy King 100

Mã: King A4-70, King A3-70, King A4-80

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy photocopy Quality

Mã: A3-A4

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy photocopy Yleaf A3, A4

Mã: Ream: 8021-8045 * Hộp: 8014-8038

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy photocopy New day A3, A4

Mã: Ream: 8069-8106 * Hộp: 8052-8090

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy Kiểm tra Tiểu học cao cấp

Mã: 1411

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy Kiểm tra Tiểu Học

Mã: 1459

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy Kiểm tra Trung Học cao cấp

Mã: 2005

Nhóm: Văn Phòng Phẩm