Sản phẩm

Giấy Kiểm tra Tiểu Học cao cấp (KT:158x205)mm

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 20 tờ đúp - 4&5 ly caro
KT: 158x205 mm
ĐL: 100g/m2
ĐT: 95 ISO
Bìa: Túi cao cấp

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm cao cấp. Giấy định lưọng 100g/m2, Độ trắng 95ISO. Giấy viết êm tay, không thấm mực.

Sản phẩm cùng loại

Vở vẽ A4

Mã: 3828

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Vở Mỹ thuật

Mã: 5341

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Vở Chép Nhạc

Mã: 1688

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Hồ Sơ

Mã: HS 02

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy gói quà

Mã: HHT90 đến HHT111

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

Giấy màu Paperline - Bìa màu Indo C

Mã: Paperline A4 - Indo C A4 - Indo C A3

Nhóm: Văn Phòng Phẩm

VPP Double A

Mã: VPP DA

Nhóm: Văn Phòng Phẩm