Sản phẩm

Dream - Ước mơ (Công nghệ in 3D)

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: 96 trang - 4&5 ly
KT: 158x205mm
ĐL: 100gsm
ĐT: 92-95% ISO
Bìa: Bìa Cao Cấp

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm vở ôly cao cấp. Giấy định lượng 100g/m2, độ trắng 95 ISO. Bìa in 3d. Giấy viết êm tay, không thấm mực, tạo nét chữ đẹp.

Sản phẩm cùng loại

Tập Măng Non

Mã: 1718-1725

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Yummy

Mã: 5846

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập ABCD

Mã: 1589

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Tuổi Thơ

Mã: 1046-1053-1077

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Mực Tím

Mã: 1268

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Kpop

Mã: 1626-1633

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập HS

Mã: 5327-5372-5334

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm

Tập Future

Mã: 1138-1169-1176

Nhóm: KT: 15.8x20.5cm