Sản phẩm

Bìa kê tay

Thông tin sản phẩm

Đặc điểm: Mẫu mã đa dạng
KT: 175 x 240mm
ĐL: 210g/m2
ĐT: 84-90 ISO
Bìa: Cao cấp

Giới thiệu sản phẩm

- Tiện lợi khi sử dụng.

Sản phẩm cùng loại

Vở ô ly cao cấp Sắc màu New

Mã: 1824 - 1831

Nhóm: KT: 17x24cm

Vở ô ly Ban Mai

Mã: 1671-1695

Nhóm: KT: 17x24cm

Vở ô ly Hoa Qủa Sơn

Mã: 1602-1619

Nhóm: KT: 17x24cm

Vở ô ly Sắc Màu

Mã: 1657-1664

Nhóm: KT: 17x24cm

Vở ô ly 123

Mã: 1435-1442

Nhóm: KT: 17x24cm

Vở ô ly Smart Kids

Mã: 1763-1770

Nhóm: KT: 17x24cm

Vở ô ly Đến Trường

Mã: 1558-1565

Nhóm: KT: 17x24cm

Vở ô ly Bibi

Mã: 1466-1473

Nhóm: KT: 17x24cm

Vở ô ly Tuổi Ngọc

Mã: 1336-1343-1381-1398

Nhóm: KT: 17x24cm